Šunų viešbutis

Bendras šuns dresiravimo kursas: komanda „Pas mane“

Komanda „Pas mane“ turi išlavinti šuns nuolatinį įgūdį besąlygiškai prieiti prie dresuotojo pagal komandą ar gestą esant bet kokiam atstumui ir padėčiai. Ši komanda palydima gestu – staigiu prieš tai aukštyn pakeltos rankos nuleidimu ant šlaunies.

Pirmomis dienomis komandos atlikimas prasideda nuo laisvos šuns padėties. Dresuotojas, eidamas pasivaikščioti su šunimi, stengiasi būti jo nepastebėtas ir nueina atgal per visą ilgo pavadėlio ilgį, tada pavadina šunį vardu ir garsiai, su paskatinančia intonacija duoda komandą „Pas mane“ ir parodo iš anksto paruoštą skanėstą. Tuomet vėl pasako komandą ‚Pas mane. Gerai“ ir, būdamas veidu į šunį, lėtai ima trauktis nuo jo. Kai tiktai šuo prieina, dresuotojas atiduoda jam skanėstą, paglosto ir pasako paskatinančią komandą „Gerai. Pas mane“. Visos šios komandos yra ištariamos švelnia, paskatinančia intonacija.

Tam, kad šuo išmoktų atsitūpti priešais dresuotoją (prireiks išmokius šunį atnešti daiktus), dresuotojas padaro žingsnį link šuns, kai tas yra 1 metro atstumu nuo jo.

Vėliau, kai įgūdis jau bus atidirbtas, komanda „Gerai“ ir skanėsto davimas atliekamas po to, kai šuo prieina prie dresuotojo. Po to, kai šuo išmoks prieiti prie dresuotojo pririštas prie pavadėlio ir po duotos komandos, pradedama mokyti suprasti gestą.

Gesto atlikimo technika

Dresuotojas, pašaukęs šunį vardu, kartu duoda ir komandą, ir parodo gestą. Šuniui priėjus, dresuotojas greitai ima pavadėlį į kairę ranką, praneša jį už nugaros, tuo pačiu priversdamas šunį jį apeiti ir, pasakius komandą „Šalia. Sėdėti“ patupdo jį prie kairės kojos.


Įgūdis laikomas išmoktu tuomet, kai šuo, bet kokiam atstumui esant, bet kokiu laiku, pasireiškiant įvairiems dėmesį nukreipiantiems dirgikliams, po pirmos komandos ir gesto greitai atbėga prie dresuotojo, apibėga jį iš dešinės pusės ir atsitupia prie kairės kojos.

Dažnos klaidos:

  • Komandos „Pas mane“ tarimas su grasinančia intonacija;
  • Per daug staigus pavadėlio truktelėjimas;
  • Šuns, priėjusio prie dresuotojo, nubaudimas.

Taip pat skaitykite: Komanda “Šalia”, Komanda “Sėdėti”

Leave a Reply