Šunų viešbutis

Bendras šuns dresiravimo kursas: komanda „Sėdėti“

Ši komanda išugdo šuniui sugebėjimą atsisėsti tiek prie kairės dresuotojo kojos, tiek ir esant atstumui nuo jo. Po pirmos dresuotojo komandos ar gesto šuo turi atsitūpti ir, likdamas vietoje, nekeisti šios padėties iki kitos komandos arba gesto. Šis įgūdis ne tik disciplinuoja šuns elgesį, bet ir padeda atidirbinėti visą eilę kitų komandų (pavyzdžiui, „Gulėti“, „Pas mane“).

Atlikimo technika

Komanda „Sėdėti“ yra mokoma kartu su ėjimo šalia ir pasišaukimo pas save komandomis. Dresuotojas laiko šunį, stovintį prie jo kairės kojos, už pavadėlio. Pavadėlis dešinėje rankoje, atstumas nuo karabino – 10-15 cm. Ištariama komanda „Sėdėti“, pavadėlis truktelėjamas į viršų ir šiek tiek atgal, tuo pačiu metu paspaudžiamas šuns pasturgalis. Kai tik šuo atsitūps, jis pagiriamas.

Pratimas išmokinamas iki to, kad šuo pradeda atlikinėti komandą po pirmo žodžio. Kitas žingsnis – tai pratimo pasunkinimas. Šiame etape dresuotojo uždavinys yra patupdyti priešais esantį šunį, kuris yra 1 metro atstumu nuo jo.

Pasiekus šį rezultatą, atstumas palaipsniui padidinamas iki 25 metrų. Šuo išlaikomas vienoje vietoja nuo 5 iki 10 minučių. Nueinant reikia stebėti, kad šuo nepajudėtų iš vietos ir nekeistų padėties. Jeigu tai atsitiko, dresuotojas grįžta prie šuns, patupdo jį į tą pačią vietą ir iš naujo pradeda nuo jo tolti.

Komandos atlikimas paskatinamas žodžiais „Gerai. Sėdėti“ ir skanėsto davimu.


Jauniems arba nedrąsiems šunims, kurie turi gerai išreikštą virškinamąją reakciją, galima rekomenduoti štai tokį metodą: šuo stovi prie kairės kojos, o dresuotojas prilaiko jį už pavadėlio. Dresuotojas ima skanėstą į dešinę ranką ir lėtai pakelia jį virš šuns galvos, tuo metu ištardamas komandą „Sėdėti“. Ranką reikia traukti vis aukščiau ir šiek tiek atgal, prie keteros. Šuo stebi skanėstą, vis aukščiau kelia galvą ir, galiausiai, atsisėda. Kai tik šuo atsisėdo, dresuotojas vėl pakartoja komandą „Sėdėti“ ir paskatina ją skanėstu, paglostydamas šunį ir sušukdamas „Gerai“.

Taip pat skaitykite: Komanda “Šalia”, Komanda “Stovėti”

Leave a Reply