Šunų viešbutis

Kaip išmokyti šunį duoti leteną?

Kam šuniui mokėti „sakyti labas“?

Komanda „Duok leteną!“ tinkama ne tik parodomiesiems fokusams prieš svečius, kartais ji turi ir praktišką pritaikymą, kai reikia apžiūrėti letenas, ieškant jose sužalojimų, apauti šuniui apsauginį apavą, išvalyti purvinas letenas, pakirpti šuniui nagus.

Dresiravimo metodai

Mokykite šunelį paduoti leteną. Tai daroma jam esant 4-5 mėnesių amžiaus. Ištarę komandą „Sėdėti!“, patupdykite šunelį priešais save, ištarkite komandą „Duok leteną!“, po ko iš karto paimkite dešinę koją virš riešo ir pakelkite ją horizontalia linija pečių aukštyje. Truputėlį palaukę, pagirkite šunį pasakydami „Gerai!“ ir kita ranka duokite skanėstą, o tuomet nuleiskite leteną.

Taip pat galima suspausti rankoje skanėsto gabaliuką. Po beviltiškų šuns bandymų nosimi atgniaužti jūsų delną, jis būtinai pabandys iškrapštyti skanėstą iš jūsų rankos letena. Tuo momentu jūs ištariate komandą „Duok leteną!“, imate leteną į ranką ir sumaitinate šuniui skanėstą.

Po nedidelių pauzių pratimą pakartokite 4-5 kartus. Pamažu pas šunelį atsiras įgūdis pakėlinėti koją ir ištiesti leteną link jūsų rankos jums ištarus komandą „Duok leteną!“. Jeigu po komandos „Duok leteną!“ jis kojos nekelia, tai, pakartoję komandą, lengvai savo pirštais pakelkite ją aukštyn ir pasiekite, kad šuo ištiestų leteną link jūsų rankos. Pamažu besipraktikuojant šio įgūdžio tokios pagalbos iš jūsų pusės būtinybės nebebus. Ypatinga dėmesį atkreipkite į pirmąjį šunelio letenos ištiesimą, jums ištarus komandą. Po to tučtuojau pagirkite šuneli, pasakydami „Gerai!“ ir duodami skanėstą, o vėliau nuleisdami leteną ir truputėlį su juo pabėgioję. Pratimas kartojamas 3-4 kartus, darant nedideles pertraukas.


Mokydami pirmųjų įgūdžių pamažu pereikite prie sudėtingesnių veiksmų. Po to, kai šuo, ištarus komandą „Duok leteną!“, ištiesią ją ir paskui nuleidžia, duokite komandą „Kitą leteną!“ ir, truputėlį palaukę, pakelkite ją, kaip ir darydami pirmuosius pratimus, pagirkite šunį ištarę „Gerai!“ ir duodami skanėstą. Nepamirškite kas kartą laiku pagirti augintinį už teisingus veiksmus. Vėliau paskatinimas skanėstu atliekamas vis rečiau ir tik su tikslu užtvirtinti išmoktą įgūdį. Visi judesiai, susiję su šuns kojos pakelimu, kuriuos atliekate dresūros proceso metu, turi būti atliekami atsargiai, kad nesukeltumėte jam skausmo.

Taip pat skaitykite: Komanda “Šalia”Tinkamas šuniuko elgesys namuose

Leave a Reply